ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะมีกำหนดการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 21:03 โดย โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ                                                                เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้กิจกรรมดุริยางค์้กิจกรรมนาฏศิลป์
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 03:56 โดย โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ 1
  • กิจกรรมวันไหว้ครู 2559 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 20:53 โดย โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ 1

  • ส่ง 20 ส.ค. 2555 21:28 โดย Jeerapan Neawnontan
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา